MEDIUM HELDERZIENDE PARAGNOSTE

WATERMAN-TIJDPERK 

Van Vissen naar Waterman-tijdperk. De overgang. De shift! 
In het astronomische tijdperkvissen wat nu (bijna) achter ons ligt staat het christelijke geloof centraal en beïnvloed ons denken maar ook ons handelen en politieke uitgangspunt. Dit gegeven is niet gebonden aan de westerse beschaving waar het christendom de meeste aanhangers heeft maar strekt zich ook uit tot andere geloven zoals boeddhisme, hindoeïsme en islam. Bewust of onbewust heeft het vissentijdperk ons denken beïnvloed. Het is e soterisch bekeken niet toevallig dat de geboorte van Christus ongeveer viel in de overgang tussen ram en vissen. NB de equinoxen verschuiven zich 2160 achterwaarts door een enkel dierenriemteken; een kosmisch jaar duurt dus 12 maal 2160 jaar. De overgang van ram naar vissen is op zichzelf al heel bijzonder aangezien 0 graden ram het lentepunt is in de dierenriem en esoterisch gezien staat voor het begin van het leven. In die zin is het christelijk geloof dan ook een nieuwe start voor religies. Dit komt, niet in de laatste plaats, omdat het christelijk geloof de liefde en het offer centraal stelt.

Wij die op dit moment nu leven hier in de maatschappij maken de overgang van het vissentijdperk naar het watermantijdperk mee. De evolutionaire hogere bedoeling van een astronomische wisseling die plaatsvindt is dat er een dimensie extra bijkomt om het vorige teken, vissen, meer inhoud te geven.
Het vissentijdperk kenmerkte zich door het lijden in de wereld dat de mens zich steeds meer bewust moest worden. Het teken vissen is het symbool voor Christus. De kruisiging van Christus, die de zonden van de mensen op zich nam, was als het startschot voor ons als mensen om met andere ogen te kijken naar het leed wat ons overkomt. Een heel belangrijk onderdeel hiervan is om reïncarnatie en karma in het bewustzijn op te nemen. Helaas heeft de kerk na het concilie van
Nicea in 325 daar een verbod op gelegd uit angst dat de mensheid de kerkelijke hiërarchie niet meer nodig zou hebben.
 
Nu we in het watermantijdperk aankomen zouden we eigenlijk bewustzijn moeten hebben voor het leed dat in de wereld zich voltrekt bekeken vanuit het achterliggende vissen teken, maar het vreemde is, niets is minder waar. Door de verschuiving van het dierenriemteken wordt in hogere zin aan ons gevraagd: als je het lijden hebt gevoeld, dan kan je dat ook bij een ander herkennen en hem daardoor beter begrijpen...! De opdracht van het watermantijdperk is vooral om als mensheid socialer te worden! Die les hebben we op dit moment kosmisch te leren. We zien dit verschijnsel al in een eenvoudige versie zich manifesteren in de fenomenen van twitter, facebook , chatten, internet. Daarbij zie je ook levensgroot de onbewuste kant van het waterman teken, - dit is polair gezien leeuw -, naar bovenkomen. Leeuw is als negatief gegeven egocentrisch en omdat leeuw dus in het onderbewuste ligt bij waterman duiden we het teken leeuw in dit geval negatief. NB. Wanneer b.v. leeuw in het bewustzijn ligt dan ligt waterman in het onderbewuste en zie je vaak het asociaal gedrag als uiting van het ego (leeuw) naar bovenkomen.
Opvallend is als je alle twitter en facebook berichten goed bekijkt dat je ziet dat het vaak om het ego gaat. Er zijn mensen die werkelijk elke handeling die ze op de dag doen delen met de ander op twitter. Mijn zoon maakt dan altijd de filosofisch ironische opmerking: ‘lekker belangrijk!’
Een ander hedendaags verschijnsel is dat uitgevers van onder meer boeken en tijdschriften stapelgek worden van alle conceptboeken/artikelen die ze aangeboden krijgen. Ook ik doe daar aan mee met dit artikel! De boekverkoop is mede daardoor achteruit gegaan doordat ieder denkt een belangrijk verhaal te hebben wat in principe geen mens boeit (omdat ook leeuw weer een belangrijke onbewuste werking heeft). Iedereen wil alles met iedereen delen, maar de vraag is: heb je echt wat te zeggen? De nieuw e god lijkt dus nu de communicatie die het ego van de mens onder de aandacht moet brengen.
Ook dit tijdperk gaat voorbij en het dierenriemteken steenbok volgt. Aangezien we geen van allen 2160 jaar leven en we toch onze lering er uit moeten trekken is de enige logische conclusie dat we reïncarnerende wezens zijn. Dit sluit het christelijke geloof niet uit. De christelijke god, geeft ons ruimte/vrijheid om aan hem gelijk te worden. In de bijbel wordt enige keren verwezen naar reïncarnatie, bijvoorbeeld in Mattheüs 11:14 waar openlijk gezegd wordt dat Johannes de Doper Elia de profeet is. ‘Wie oren heeft, die hore’, sluit Mattheüs deze passage af!
Kern van dit verhaal is: wees vooral leergierig in het nieuwe tijdperk want het ligt in de bedoeling van de kosmos dat alle lessen geleerd worden zodat we de spiraal van reïncarnatie en karma kunnen overstijgen.

Tekst: Wilma ter Mull

 

Meer lezen over helderziendheid? Klik HIER

 

PRAKTIJK VOOR PARAGNOSTIEK  |  ANITAVANDEBERG@GMAIL.COM